Korszerűbb lesz Munkácsy Mihály síremléke a Fiumei úti sírkertben

Pákh Imre műgyűjtő felajánlása alapján a mecénás és a Nemzeti Örökség Intézete (NÖRI) együttműködési megállapodást kötött Munkácsy Mihálynak a Fiumei úti sírkert Nemzeti Emlékhelyen látható, a nemzeti sírkertbe sorolt, műemlékileg is védett síremlékének és környezetének felújítására.

Móczár Gábor, a NÖRI direktora a budapesti sajtótájékoztatón a hívta fel a figyelmet, hogy a kiegyezést követő évtizedekben kialakult az az arisztokrata és nagypolgári réteg, mely áldozni tudott a rendkívüli művészeti értékkel bíró síremlékek létrehozására.

Napjainkban ugyanígy szükségünk van azokra a mecénásokra, akik a történelmi örökséget nagy gonddal és adakozó lélekkel kezelik – emelte ki a főigazgató, aki kijelentette még, hogy Pákh Imre felhívása eshetőség arra is, hogy a következő években más, komoly gazdasági háttérrel büszkélkedhető üzletemberek is foglalkozzanak a magyar nemzeti örökséggel és adományozzanak a síremlékek felújítására.

A sírt és környezetét a felújítást követően a festőművész halálának 123. évfordulója alkalmából 2023. május 9-én avatják fel. A jövő évben az elképzelések alapján meg fog újulni Arany János síremléke is – nyomatékosította a főigazgató.

Pákh Imre műgyűjtő, mecénás kijelentette, hogy Munkácsy Mihály sírjának felújítását követően a következő években évente elvállalja egy, a magyar történelem egyik nemzeti múzeumának tekinthető Fiumei úti síkertben felfedezhető sírhely felújításának finanszírozását.

Munkácsy Mihály (1844-1900) magyar festőművész, a 19. század magyar festészetének nemzetközileg is elismert mestere. A kedves realista festő szorosan kötődött a Gustave Courbet által képviselt realista ábrázoláshoz. A fájdalom megértése és átélése Munkácsy realista művészetének egyik legértékesebb elem. Festészete Párizsban teljesedett ki, ott vált világhírűvé. Siralomház című képével indult el a siker útján, amivel a párizsi Szalon nagy aranyérmét is kiérdemelte.

A festőművész egy Bonn melletti szanatóriumban halt meg, honnan vonattal szállították haza, ezt követően a Műcsarnokban ravatalozták fel. Magasfokú temetésén és síremléke 11 évvel későbbi avatásán is többezres tömeg volt ott. Ligeti Miklóst és Lechner Ödönt bízták meg a síremlék elkészítésével, de ők Telcs Ede javára visszaléptek. Telcs Ede műve magyar géniuszt megjelenít, aki megkoszorúzza a mester sírkeresztjét. A szobrászművész alkotása monumentális és tömbszerű megfogalmazásával és speciális elhelyezkedésével kiemelkedik a művészparcella síremlékei közül.

mti, fotó: Máthé Zoltán