A BMW Group a beszerzési tevékenységek egyre átfogóbb fenntarthatóságával is patronálja az elektromos mobilitás térnyerését

A tisztán elektromos meghajtású és plug-in hibrid hajtáslánc-technológiával szerelt modellek iránt mutatkozó kereslet élénkülésével párhuzamosan a müncheni központú vállalatcsoport a beszerzési és beszállítói hálózat meghatározó pontjain is új szintre emeli a hosszú távon fenntartható működést garantáló intézkedéseket.

A BMW Group szakaszosan, újabb és újabb fenntarthatósági szabványok bevezetésével készíti fel beszerzési hálózatát az elektromos mobilitás egyre szélesebb körű elterjedésére. A tisztán elektromos meghajtású és plug-in hibrid hajtáslánc-technológiával szerelt modellek iránt mutatkozó kereslet élénkülésével az összes régebbinél fontosabbá válik a beszállítói hálózat értékteremtése, mind a károsanyag-kibocsátás mennyiségét, mind mindazonáltal az akkumulátorcellák előállításához létfontosságú, kulcsfontosságú nyersanyagok kitermelését és megmunkálását nézve.

„A fenntarthatóság beszerzési tevékenységeink szerves része kell, hogy legyen. Amint beszállítói hálózatunk működési modelljébe is betervezzük a hálózatról tölthető gépjárműk iránt mutatkozó kereslet élénkülését, úgy fenntarthatósági elvárásainkat is be kell vennünk szerződéses döntéseink legfőbb szempontjai közé. Hosszú távon fenntartható működésünket ezzel új szintre emeljük. Prémium autógyártóként kiváltképp arra törekszünk, hogy a fenntarthatóság tekintetében is irányt mutatva vállaljunk felelősséget” – nyilatkozta Dr. Andreas Wendt, a BMW AG igazgatótanácsának vállalati beszerzésekért és a beszállítói hálózat irányításáért felelős tagja.

A BMW Group célja, hogy 2030-ra több mint hétmillió darab hálózatról tölthető gépjárműje guruljon a Föld útjain – kétharmaduk mindemellett károsanyag-kibocsátás nélkül. A vállalatcsoport beszerzési hálózata így nem kizárólagosan a szakadatlan növekvő sorozatgyártási volumen gördülékeny ellátását, de hosszú távú fenntarthatóságot eredményező intézkedéseinek egyre átfogóbb bevezetését is garantálja, amellyel a BMW Group elektromos mobilitásra való fokozatos átállását nézve is meghatározó szerepet vállal.

A kimagasló rugalmasság az elektromos mobilitás térnyerésének is teret enged

A tisztán elektromos meghajtású és plug-in hibrid hajtáslánc-technológiával szerelt modellek iránt mutatkozó kereslet élénkülésével párhuzamosan a hálózatról tölthető gépkocsik előállításához elengedhetetlen alapanyagokból és alkatrészekből is egyre többre lesz szükség. Az akkumulátorcellák tekintetében a BMW Group beszerzési hálózata idejekorán meghozott intézkedésekkel készült fel a fokozódó sorozatgyártási mennyiségre: a vállalatcsoport már most négy beszállítótól vásárolja be ötödik generációs akkumulátorcelláit, mindent összevetve kevésbé függ az egyes beszállítói partnerek teljesítményétől.

„A rugalmas gyártási volumen döntő jelentőségű alapfeltétel akkumulátorcella-beszállítóink kiválasztásakor. Partnereinkkel az ötödik generációs akkumulátorcellák beszállítását nézve 20 százalékos rugalmasságban állapodtunk meg mennyiségi szempontból, mindkét irányba – felfelé és lefelé is” – tette hozzá Dr. Andreas Wendt.

A hálózatról tölthető gépkocsik hajtáslánc-technológiájában az akkumulátorcellák jelentik a legnagyobb költséget, mindent összevetve a hosszú távú költségcsökkentés e téren foganatosítható leginkább. A kulcs ehhez az akkumulátorcellák előállításához létfontosságú nyersanyagok kitermelése és megmunkálása, ezenkívül az energiatároló egységek sorozatgyártásának optimalizálása, a BMW Group így ezeken a területeken megállás nélkül bővíti mindenre kiterjedő ismereteit házon belüli akkumulátorcella-fejlesztő centrumában.

A fenntarthatóságra való törekvés már a BMW iX modellnél kézzelfogható eredményekhez vezet

A tisztán elektromos meghajtású és plug-in hibrid hajtáslánc-technológiával szerelt modellek iránt mutatkozó kereslet élénkülésével párhuzamosan a BMW Group egyre szélesebb körben vezeti be a hosszú távon fenntartható működést garantáló intézkedéseit. A beszerzési hálózat e tekintetben három meghatározó szektorra összpontosít: 1. a környezetvédelmi és társadalmi szabványoknak való megfelelés az emberi jogok maximális tiszteletben tartásával; 2. a természeti erőforrások megőrzése; 3. a beszállítói hálózat károsanyag-kibocsátásának csökkentése.

A BMW Group hosszú távon fenntartható működést garantáló intézkedései már a BMW iX modellnél (átlagos üzemanyag-fogyasztás: 0,0 liter / 100 km; vegyített energiafogyasztás a valós státuszok közti legdinamikusabb járműhasználat eredményeit vizsgáló, átfogó szabvány alapján funkcionáló tesztciklus (WLTP – Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure) mérései alapján: < 21 kWh / 100 km; vegyített károsanyag-kibocsátás: 0 gramm / km; a teljesítményre, energiafogyasztásra és hatótávolságra vonatkozó adatok a modell aktuális fejlesztési fázisában mért, előzetes értékek) kézzelfogható eredményekhez vezettek: az akkumulátorcellák megújuló zöldenergia felhasználásával történő előállítása és a másodlagos alapanyagok átfogóbb használata a BMW iX modell tekintetében a beszállítói hálózat 17 százalékkal alacsonyabb károsanyag-kibocsátását eredményezi, a bevezetett intézkedések használata nélkül legyártott hasonló modell mutatóihoz képest.

A BMW Group ugyanakkor korlátozza modelljeiben a kulcsfontosságú nyersanyagok használatát, ötödik generációs akkumulátorcelláiban ugyanakkor alig 10 százalékra csökkentette a katódanyagban látható kobalt mennyiségét, a másodlagos alapanyagként használt nikkel mennyiségét mindazonáltal több mint 50 százalékra növelte. A BMW eDrive hajtáslánc-technológia előállításához többé nincs szükség ritkaföldfémekre.

Környezetvédelmi és társadalmi szabványoknak való megfelelés a szerződéses döntések előtti, alatti és utáni átlátható folyamatok vezérlésével

A BMW Group a beszállítói hálózat átláthatóságát nézve is úttörő az iparágban. A müncheni központú vállalatcsoport már 2008-ban, a BMW i3 tisztán elektromos prémium kompakt sorozatgyártásának előkészítésekor is előtérbe helyezte szerződéses döntéseinél a környezetvédelmi és társadalmi szabványoknak való megfelelés kérdését. A BMW Group közvetlen beszállító partnereit 2014 óta az emberi jogok maximális tiszteletben tartására is szerződés kötelezi, olyan működési modellek mentén, amelyek a környezetvédelmi és társadalmi szabványoknak való megfelelés mellett kifogástalan munkavédelmi intézkedéseket is garantálnak. A müncheni központú vállalatcsoport közvetlen beszállítói ezenkívül mindössze olyan alvállalkozókkal dolgozhatnak közösen, akik szerződésben vállalják ugyanezeket a működési feltételeket.

„Nem hárítjuk keresztül a felelősséget beszállítói hálózatunkra, ugyanis minden közvetlen beszállítói partnerünkkel együttes felelősséget vállalunk. Több éves jártasságra támaszkodhatunk e téren és olyan működési folyamatokat hozunk létre, amelyek jobb átláthatóságot és nyomon követhetőséget garantálnak” – indokolta Dr. Andreas Wendt.

A BMW Group beszerzési hálózata nem kizárólagosan szerződésben kötelezi közvetlen partnereit az előírt működési modellek betartására, de az átlátható folyamatokat irányító jó néhány intézkedéssel felügyeli is azokat. A valószínűsíthető beszállítói térségeket a Föld minden táján kockázatszűrő elemzések mérlegelik, már a célzott kapcsolatfelvétel előtt is. A következő lépés a lehetséges partnerek fenntarthatósági tevékenységeire vonatkozó, részletes kérdőív kitöltetése. A kiválasztott térségek szakmai áttekintésében a vállalatcsoport belső mestereinek tevékenységét külső partnerek is támogatják.

Az előre meghatározott fenntarthatósági szempontoknak való megfelelés a BMW Group szerződéses döntéseinek előfeltétele. A beszállítói szerződés megkötése előtt a vállalatcsoport belső mestereinek és külső partnereinek kérdőívekkel és ellenőrzésekkel kell alátámasztaniuk, hogy a kiválasztott térség megfelel a BMW Group fenntarthatósági elvárásainak.

Ha bármelyik lépésben eltérés mutatkozik, a BMW Group megállapodik a beszállítóval a elengedhetetlen intézkedésekről. A BMW Group beszállítói hálózatának szakértői mindent összevetve több ezer lehetséges térséget figyelnek minden évben.

A vállalatcsoport egy olyan eljárásrendszert is bevezetett beszállítói hálózatában, amely névtelenül képes kiszűrni a környezetvédelmi és társadalmi szabványoknak nem használható működéseket.

Egyedülálló koncentráció a kulcsfontosságú nyersanyagokra

Az emberi jogok és a környezetvédelmi szabványok megsértésének kiküszöbölése a kulcsfontosságú nyersanyagok kitermelése és megmunkálása kapcsán nagyobb feladja a leckét – legyen szó akár a lítiumról, akár a kobaltról, amelyek nemkülönben kulcsfontosságú alapanyagok az akkumulátorcellák sorozatgyártásához. A BMW Group beszerzési hálózata mindent összevetve mindkét nyersanyag előállítása kapcsán kiegészítő intézkedéseket vezetett be, hogy a kobalt kitermelése és megmunkálása esetén is garantálni tudja a fenntarthatósági szabványoknak való maximális megfelelést és gátolja a gyermekek dolgoztatásához hasonló munkakörülményeket. A müncheni központú vállalatcsoport mára közvetlenül a bányákból szerzi be a hálózatról tölthető hajtáslánc-technológiák tömegtermeléséhez elengedhetetlen kobaltot és a lítiumot, amelyeket a bányákból közvetlenül tesz elérhetővé akkumulátorcella-beszállítói részére.

„A tervezhető árazás garanciája mellett mindez azt is kínálja számunkra, hogy szerződésekben kössük ki fenntarthatósági szabványainkat és ezáltal biztosítsuk a kobalt és a lítium környezetvédelmileg és társadalmilag is elfogadott kitermelését, valamint megmunkálását. Ausztráliában és Marokkóban tett ellenőrzéseink alatt magunk is megbizonyosodhattunk erről” – hangoztatta Dr. Andreas Wendt.

A másik fő kihívás az emberi jogok tiszteletben tartása, ugyanakkor a környezetvédelmi, egészségi és biztonsági szabványoknak való megfelelés a nem iparosított nyersanyag-kitermelési folyamatok és a lehető legalapvetőbb kétkezi munkakörülmények közepette. Beszállítói hálózata átláthatóságának részeként a BMW Group így aktív szerepet és felelősséget vállal a helyi projektekben, a teljesítés előtti egész áttekintést engedélyező alapelv („empowerment before withdrawal”) alapján. 2018-ban a BMW Group több partnerrel összefogva megteremtette a Kongói Demokratikus Köztársaságban az iparágakon átívelő „Cobalt for Development” indítványt, melynek célkitűzése – a németországi Internacionális Együttműködési Ügynökség (GIZ – German Agency for International Cooperation) égisze alatt –, hogy felfejlessze és professzionális stádiumok közt szabályozza a régió bányászatát. A BMW Group magas fenntarthatósági követelményeinek megfelelve a övezet nyersanyag-kitermelő iparága hosszú távon ismételten a vállalatcsoport egyik kobalt-forrási opciójává válhat.

Kiegészítő fenntarthatósági intézkedések a többi kulcsfontosságú nyersanyag kitermelése és megmunkálása kapcsán

A BMW Group a környezetvédelmi és társadalmi szabványok szigorítása érdekében a többi kulcsfontosságú nyersanyag kitermelése és megmunkálása kapcsán is több kiegészítő intézkedést vezetett be. A vállalatcsoport beszerzési hálózata itt túlmegy a szerződésben szabályozott fenntarthatósági szabványokon és külön megállapodásokkal közvetlenül bekapcsolódik a beszállítói láncba a konkrétan kritikus pontokon.

A fő fókuszpontok a bányák és a kohók, ahol egyre több lehet az együttműködéseken át létrejött közvetlen kapcsolatok száma. Szintén lényeges, hogy a bányák és kohók üzemelését szigorú, nemzetközileg elfogadott szabványok szabályozzák. A BMW Group beszerzési hálózata aktívan közreműködik a nyersanyag-kitermelés folyamatait szabályzó internacionális szabványosítási kezdeményezésekben, ezáltal a leginkább elfogadott, legambiciózusabb és legátfogóbb bányászati szabványnak számító IRMA kidolgozásában is.

A „Cobalt for Development” kezdeményezéshez hasonló helyi projektek kiterjesztése és a többi kulcsfontosságú nyersanyag közvetlen beszerzése is elképzelhető.

A természeti erőforrások felelős felhasználása

A környezetvédelmi és társadalmi szabványoknak való megfelelés, ezenfelül az emberi jogok maximális tiszteletben tartása mellett a természet véges erőforrásainak felelős felhasználása is központi szerepet játszik.

A kulcsfontosságú nyersanyag-tartalékok biztosítása végett a BMW Group célul tűzte ki maga elé, hogy 2030-ra jelentőségteljesen növelje a másodlagos alapanyagokként ismert újrahasznosított nyersanyagok felhasználásának százalékos arányát és a nyersanyagokat egyre többször hasznosítsa újra. Az elektromos mobilitás térnyerésével párhuzamosan a felelős nyersanyag-körforgás jelentősége is felértékelődik, például az akkumulátorcellák előállításához elengedhetetlen kulcsfontosságú nyersanyagok folytán. Az elsődleges alapanyagokhoz képest a másodlagos alapanyagok használata nagymértékű mértékben csökkenti a sorozatgyártás esetén keletkező károsanyag-kibocsátást, az alumínium tekintetében példának okáért csaknem 50 százalékkal.

A beszállítói hálózat károsanyag-kibocsátásának csökkentése

A BMW Group célja, hogy beszállítói hálózatának egy járműre jutó károsanyag-kibocsátását 2030-ra a 2019-es értékhez képest 20 százalékkal csökkentse. Szabályozó intézkedések nélkül a beszállítói hálózat egy darab új gépjárműre vetített károsanyag-kibocsátása 2030-ra több mint egyharmadával növekedne, főként az akkumulátorcellák előállításához létfontosságú energiaigény-többlet és az átfogóbb alumíniumhasználat következtében. A vállalatcsoport viszont visszájára fordítja ezt a trendet, amelyiknek egyik lehetséges módja, hogy szerződéses döntéseiben kulcsfontosságú tényezőként számol a leendő beszállító partnerek károsanyag-kibocsátásával. A BMW iX akkumulátorcelláinak előállításához használt zöldenergia szintén a beszállítói hálózat károsanyag-kibocsátásának nagymértékű csökkenéséhez vezet.