Új szakok és kreditet érő egyetemi sport a megújuló felsőoktatásban

A következő szemesztertől például a körforgásos gazdasághoz és az adattudományhoz kapcsolódó új szakokkal bővül a hazai felsőfokú képzési kínálat – közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium a sajtó képviselőivel.

Közleményükben azt írták: a hallgatók egészséges életmódjuk érdekében kredittel ösztönözhetők rendszeres testmozgásra, sportolásra.

Rámutattak: egyre fokozódó igény mutatkozik az egyformán magas színvonalú mérnöki és fizikai ismeretekkel ellátott mesterek iránt, így alakult meg a fizikus-mérnöki alapképzési szak.

A teremtett környezet megóvását szolgálja a körforgásos gazdasági modell, amely a fenntarthatósági szempontokat komplexen kezelő megoldásokat keres a gazdasági folyamatokra – tették hozzá. A tiszta, zöld alternatívák felkutatását és térnyerését támogató ismereteket, kompetenciákat, készségeket szerezhetnek azok a fiatalok, akik az újonnan induló fenntartható és körforgásos turizmus, körforgásos gazdaság menedzsment és körforgásos gazdaság tervező-fejlesztő mérnök szakokon folytatják tanulmányaikat – írták.

A minisztérium közleménye arra is kitért, hogy a természetben, a gazdaságban vagy a társadalomban lezajló folyamatok jobb megértése érdekében kulcskérdéssé vált az egyes adatok közti összefüggések felderítése. Az adattudomány mesterképzési szakon e tájékon élenjáró teljesítményre képes mestereket képeznek ezután – írták.

A vállalkozásbeli adattudomány alapképzési szak a gazdaságtudomány vállalkozásbeli ágára fókuszál, az adatelemzéshez és modellezéshez elengedhetetlen módszertani, informatikai és vállalkozásbeli ismeretek elsajátítását biztosítja – sorolta a tárca. Mint fogalmaztak: az előtérbe állított ágazatként kezelt egészséggazdaságban hiánypótló szerepet tölt be a gyógyszerek gyártásával kapcsolatos ismeretek ipari gyakorlat útján történő megerősítése a gyógyszerészképzésben.

Az ITM rámutatott: a felsőoktatás versenyképességét növeli, hogy az eddig kormányrendeletben rögzített képesítési jegyzéket a továbbiakban miniszteri rendelet, az eddig miniszteri rendeletben meghatározott képzési és kimeneti követelményeket mindazonáltal a felsőoktatásért felelős minisztérium honlapján közzétett hivatalos közlemény állapítja meg.

A képzési struktúra mindent összevetve rugalmasabban követheti a sebesen változó munkaerőpiaci igényeket, és gyorsabban alkalmazkodhat a technikai fejlődés jelentette kihívásokhoz is – írták.

A tárca közleménye arra is kitér, hogy a megújuló felsőoktatásban meghatározó szerepet kap a hallgatók egészséges életmódra bátorítása.

Az egyetemi sportolás ennek megfelelően kreditet ér, a megújuló képzési tartalmakban a bevált gyakorlatok alapján valamennyi nappalis képzésben megjelenik a heti fizikai aktivitás – írták. Hozzátették: a rendszeres testedzés intézményi kereteken kívül is végezhető, igazolt sporttevékenységgel is kiváltható.

Február közepi jelentkezési határidővel az ünnepek előtt indult el a egyetemi felvételi eljárás, ahol a 2022 szeptemberében induló új képzések közül is válogathatnak a diplomaszerzést tervezők.

A kormány a hazai felsőoktatás egészét, annak minden szereplőjét érdekeltté kívánja tenni abban, hogy internacionális szinten is elismerést kiváltó eredményeket mutassanak fel az egyetemi rangsorokban, az innovációs teljesítményben – írta az ITM.

Hozzátették: e törekvés valóra váltása érdekében a tanulmányaikat idén megkezdő fiatalok még gyakorlatorientáltabb képzési struktúrában vehetnek ezután rész, átalakult az ötéves tanárképzés tartalma is.

mti